PREZYDIUM RADY RODZICÓW W SKŁADZIE:

Beata Paneńko– Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Giżyńska –  I Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Grażyna Wendt – II  Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Beata Paneńko- Księgowa Rady Rodziców

 

KONTAKT DO PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Beata Paneńko – Przewodnicząca Rady Rodziców 604474890 

Adres mailowy:  rada.rodzicow.sp16.gda@gmail.com

     

WPŁATY
NA SZKOLNĄ RADĘ RODZICÓW
DOKONYWANE PRZEZ SKARBNIKÓW KLASOWYCH LUB OPIEKUNÓW DZIECI

Zwracamy się z prośbą do Skarbników Klasowych i opiekunów dzieci
o dokonywanie wpłat dobrowolnych składek na konto Banku Sztum o/ Gdańsk  

98 8309 0000 0083 1031 2000 0010

Z dopiskiem jakiej klasy dotyczy wpłata wraz z imieniem
 i nazwiskiem skarbnika lub opiekuna dziecka, z góry dziękujemy.


                                                                                     Z wyrazami szacunku
                                                                                    Rada Rodziców
                                                                                       przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdańsku