Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku

im. Władysława Broniewskiego

ul. Ubocze 3

80-052 Gdańsk

tel. 58 3090404

mail:  sekretariat@sp16.edu.gdansk.pl

ePUAP: /SP16Gdansk/SkrytkaESP


Dyrektor szkoły: Nina Markiewicz-Sobieraj

e-mail: n.markiewicz-sobieraj@sp16.edu.gdansk.pl

Zastępca dyrektora: Ewa Kamrowska

e-mail: e.kamrowska@sp16.edu.gdansk.pl

Zastępca dyrektora: Beata Chustak

e-mail: b.chustak@sp16.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych-Eliza Łuczkiewicz-Sztuka: iod@rodo-edu.pl