Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku

im. Władysława Broniewskiego

ul. Ubocze 3

80-052 Gdańsk

tel. 58 3090404

mail. sekretariat@sp16.edu.gdansk.pl


Dyrektor szkoły: Nina Markiewicz-Sobieraj

Zastępca dyrektora: Ewa Kamrowska

Zastępca dyrektora: Beata Chustak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych-Eliza Łuczkiewicz: iodosp16@gmail.com