• ERASMUS+ ,,Mały odkrywca wśród przyjaciół europejskiej przyrody”
  • ERASMUS+ ,,Europejska szkoła przedsiębiorczości”
  • "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe" Bąbel Gdański Plus
  • "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe" Świat cyfrowy wokół nas