Informujemy, że w naszej szkole obiady będą wydawane od 11 września 2023 r.

Osoby chętne zobowiązane są złożyć u pani intendentki "kartę zgłoszenia na obiady".

Odpłatność za jeden obiad do końca grudnia wynosi  5 zł.

Opłaty należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.


Kwoty i terminy płatności


 TERMIN PŁATNOŚCI

 KWOTA

22.09.2023

 75.00 zł

 10.10.2023

 110.00 zł

 10.11.2023

 95.00 zł

 10.12.2023

 80.00 zł


 obiad