Informujemy, że w naszej szkole obiady będą wydawane od 11 września 2023 r.

Osoby chętne zobowiązane są złożyć u pani intendentki "kartę zgłoszenia na obiady".

Odpłatność za jeden obiad do końca grudnia wynosi  5 zł.

Opłaty należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.


Kwoty i terminy płatności


 TERMIN PŁATNOŚCI

 KWOTA

10.01.2024

 95.00 zł

 10.02.2024

 70.00 zł

 10.03.2024

 95.00 zł

10.04.2024

90.00 zł

 10.05.2024

 80.00 zł

10.06.2024

70.00 zł


 obiad