Poniżej zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku
ul. Ubocze 3, na okres od 01.01.2024-31.12.2024.