Zapraszamy Ósmoklasistów po odbiór danych do logowania na konta zdających egzamin klas 8 ( tzw. ZIU )

Iformujemy że odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy od 3 lipca 2024r. w sekretariacie.