Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

zaprasza wszystkie dzieci 5 i 6-letnie do oddziałów "0" i 7-letnie do klas pierwszych,

w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie 20-24 maja 2024 r.

Wnioski o przyjęcie dzieci można złożyć poprzez strony internetowe:

do klas I:  https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

do oddziałów przedszkolnych: https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Szkoły

Nina Markiewicz - Sobieraj