Dyrektor Szkoły informuje,
że podjęta w szkole akcja strajkowa
trwa nadal.
W dalszym ciągu nie będą
prowadzone zajęcia dydaktyczne
i wychowawczo-opiekuńcze.
Za utrudnienie przepraszam
i proszę o wyrozumiałość.

Dyrektor Szkoły
Nina Markiewicz-Sobieraj