W załączniku lista podręczników na rok szkolny 2020/2021!!
Przypominamy, że podręczniki dla klas 1-8 są finansowane z dotacji celowej i nabywane przez szkołę, oprócz materiałów edukacyjnych do religii.