Dnia 7 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się "Międzynarodowe Forum Wymiany Dobrych Praktyk" w ramach, którego uczestnicy z Polski, Islandii, Grecji, Hiszpanii i Włoch dzielili się własnymi doświadczeniami w pracy z uczniami. Zostały zaprezentowane innowacyjne metody pracy przez uczestników spotkania.