W załączeniu przekazujemy listy uczniów klas "0" i I z podziałem na klasy.

Dyrekcja Szkoły