W ramach programu ERASMUS+ "Europejska szkoła przedsiębiorczości" dziesięciu naszych nauczycieli odwiedziło szkołę Istituto Comprensivo Statale "Politeama" w Palermo. Przez siedem dni pedagodzy zapoznawali się między innymi ze specyfiką szkoły, włoskim systemem szkolnictwa oraz rozwiązaniami edukacyjnymi stosowanymi za granicą. Uczniowie objęci programem poznali zawód przewodnika wycieczek i zaprezentowali różnorodne informacje dotyczące Palermo. Następna część szkolenia odbędzie się już w naszej szkole.