1. Logo projektu

produkty-projektu-90914.jpg [miniatura]

2. Prezentacje multimedialne przedstawiające poznane zawody

3. Scenariusze zajęć do nauczania kompetencji społecznych

produkty-projektu-92377.jpg [miniatura]produkty-projektu-92376.jpg [miniatura]

4. Wywiady przeprowadzone przez uczniów z osobami wykonywującymi interesujące zawody

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie poznawali pojęcie pracy jako wartości w życiu człowieka.

Zajęcia były doskonałym impulsem do kształtowania u uczniów postawy przedsiębiorczości, kreatywności, samodzielnego myślenia oraz umiejętności pracy w zespole. Uczniowie korzystali z narzędzi multimedialnych (komputery, tablety, smartfony) poznając terminologię informacyjno-komunikacyjną. Nowoczesne technologie stały się narzędziem do nauki samodzielnego wyszukiwania informacji, analizowania możliwości dalszej kariery zawodowej oraz samo edukacji uczniów dążących do podnoszenia osobistego potencjału.

Poprzez spotkanie z podstawami coachingu dzieci poznawały sposoby oraz możliwości pracy nad wzmocnieniem wiary we własne możliwości, zwiększenia pewności siebie oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Grupowe i indywidualne rozmowy pozwoliły uczniom w określeniu mocnych i słabych stron swojej osobowości, własnych zainteresowań, a także stały się dla nich punktem odniesienia w poszukiwaniu i planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Efektem kilkumiesięcznej pracy były wywiady z przedstawicielami wybranych zawodów. Uczniowie przy wsparciu nauczycieli opracowali kwestionariusze wywiadów. Narzędzie zostało zastosowane w rozmowie z ośmioma osobami, reprezentującymi następujące zawody: sportowiec, dietetyk, murarz, tynkarz, księgowy, logistyk, pielęgniarka, pomoc nauczyciela w przedszkolu. Uczniowie przedstawili efekty swojej pracy podczas ostatnich zajęć. Największym zainteresowaniem dzieci cieszył się zawód sportowca. W ich opinii jako nieliczny z fachów, pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym, otwiera perspektywy bycia sławnym i zamożnym. Natomiast po zakończeniu kariery w sporcie zawodowym po ukończeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego istnieje możliwość dalszego rozwoju w pracy samorządowej lub związkowej na rzecz sportu lub w innych organizacjach związanych z Kulturą Fizyczną.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również zawód logistyka. Osoba z wykształceniem logistycznym ma bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o wybór miejsca zatrudnienia. Swoje oferty pracy przedstawiają m.in. firmy transportowe, spedycyjne, komunikacyjne, centra usług logistycznych, sklepy internetowe, a także instytucje rządowe i samorządowe. Logistyk to osoba, która odpowiedzialna jest w firmie za kierowanie procesem planowania oraz przepływu wszelkiego rodzaju surowców i produktów. Do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie magazynami, ich zaopatrzeniem oraz dystrybucją towarów.

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się zawody związane z pracą fizyczną jak murarz czy tynkarz. Nie mniej jednak zaskakujący dla uczniów był fakt, że osoby zainteresowane kształceniem w tym fachu maja bardzo duże możliwości wyboru miejsca nauki oraz specjalizacji, w zależności od osobistych aspiracji w tym zawodzie. Od Szkól budowlanych lub kursów dających podstawowe kwalifikacje w zawodzie do studiów wyższych stwarzających możliwość uzyskania wyższych kwalifikacji, awansu i co się z tym wiąże znacznie większego wynagrodzenia.

Zajęcia pozwoliły uczniom poznać pojęcie pracy w wieloaspektowym wymiarze. Otworzyły perspektywy pracy na rynku polskim i zagranicznym. Przede wszystkim jednak dały możliwość przyjrzenia się sobie, pod kątem zainteresowań, predyspozycji i osobistych możliwości - jako przyszłemu pracownikowi.

 

5. Mapa fotograficzna prezentująca odbyte wycieczki do zakladów pracy

Jednym z zadań projektu było zrealizowanie pięciu wycieczek do zakładów pracy. Na tej podstawie uczniowie wykonali mapę fotograficzną Gdańsk z podziałem na dzielnice, w których odwiedzali zakłady pracy.

produkty-projektu-91043.jpg [miniatura]

6. Prace plasyczno-literackie pt. "Moje mocne i slabe strony"

Nie lada wyzwaniem było określenie swoich mocnych i słabych stron osobowości. Niby proste, a okazało się dużym wyzwaniem dla uczestników projektu. Nie mniej jednak uczniowie wykonali to zadanie doskonale, a efekty ich pracy można podziwiać na gazetce szkolnej.

produkty-projektu-91050.jpg

7. Prace plastyczne pt. "Moje zainteresowania"

Okazało się, że nasi uczniowie mają przeróżne zainteresowania. Są to między innymi: Zagadnienia z informatyki, rysowanie, jazda na rowerze, tworzenie fimów, słuchanie muzyki, anime. Najczęstszymi odpowiedziami było serfowanie po Internecie i słuchanie muzyki.

produkty-projektu-91513.jpg [miniatura]produkty-projektu-91509.jpg

8. Albumy zdjęć uczniów "Mój wolny czas"

W ramach projektu odbył się szkolny konkurs, którego celem było udokumentowanie, w postaci fotografii. Konkurs cieszył się dużą popularnością, wszystkie prace zostały zaprezentowane na pokonkursowej wystawie na terenie szkoły.

produkty-projektu-91046.jpg

9. Jak będzie wyglądał mój pierwszy biznes

Uczestnicy projektu wykazali się dużą inwencją twórczą, tworząc swoje pierwsze biznesy. BYły to między innymi: Usługi fotograficzne, weteryneria, udzielanie korepetycji, opieka nad dziećmi, przedszkole czy sklepy wielobranżowe.

produkty-projektu-91042.jpg

10. Prezentacje fotograficzne uczniów. Jakie zdolności i talenty mają ludzie?

"Mam na imię Robert. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 16. W wieku 18 lat zafascynowałem się bursztynem i metaloplastyką. Zawodowo zajmuje się czymś innym, biżuteria to hobby, pasja. Dzięki temu nigdy się nie nudzę. W telewizji nie oglądam życia innych, żyje swoim."

produkty-projektu-92625.jpg [miniatura]produkty-projektu-92389.jpg

Pani Jolanta Sujkowska

Samotna mama czwórki dzieci, w tym niepełnosprawnej Klaudii. W wolnych chwilach zajmuję się szydełkowaniem, robieniem aniołów, biżuterii i ozdób.Dzięki temu relaksuje się i zbiera fundusze, na elektryczną dostawkę dla Klaudii, aby jej córka mogła poczuć się niezależna.

produkty-projektu-92634.jpgprodukty-projektu-92636.jpg

Iwona Zając

www.iwona-zajac.com

www.stoczniaweterze.com

www.cudzoziemka-the-foreigner-woman.blogspot.com

 Artystka wizualna, muralistka urodzona i mieszkająca w Gdańsku. Od dwudziestu lat współdziała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi jako koordynatorka edukacyjnych projektów artystycznych i realizacji w przestrzeni miejskiej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu łączy instytucje we wspólnym działaniu. Od 2018 roku pracuje w Muzeum Sopotu jako edukatorka.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2017 roku  ukończyła Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie ASP w Gdańsku i obroniła doktorat pt. Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia.

W swojej twórczości podejmuje problematykę społeczną i feministyczną. Temat jej prac ogniskuje wokół rodziny, kobiet, czy poszukiwania tożsamości:  Mama, Idealna, Cudzoziemka. Wspólnie z Moniką Popow napisała książkę Idealna. Od poradnika do dialogu.

Do najbardziej znanych projektów należy Stocznia, seria szablonów na zewnętrznych murach Stoczni Gdańskiej, zawierających opowieści stoczniowców związane z ich życiem i pracą. Jest autorką wideo Nike stoczniowa odchodzi, Pożegnanie oraz projektu Stocznia w eterze. W 2012 rozpoczęła pracę nad płótnami zatytułowanymi Cierpliwość.

 produkty-projektu-92641.jpg [miniatura]produkty-projektu-92643.jpg [miniatura]

11. Dekalog przedsiębiorczego europejczyka

  1. Pamiętaj, że zdrowie jest podstawowym kapitałem każdego przedsiębiorcy.
  2. Dbaj o higienę pracy w swojej firmie.
  3. Szanuj siebie, partnerów i pracowników.
  4. Szukaj współpracowników w Polsce i za granicą.
  5. Znaj prawo.
  6. Pracuj z pasją.
  7. Nie poddawaj się przy pierwszej trudności.
  8. Nie bój się zaczynać od nowa.
  9. Poszukuj nowych rozwiązań i korzystaj z technologii.
  10. Ucz się całe życie.

12. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania

Każdy uczestnik projektu wykonał swój indywidualny plan działania na zajęciach z kształtowania postaw przedsiębiorczości. Uczniowie określali swoje zainteresowania, planowali swoją karierę zawodową z uwzględnieniem swoich cech charakteru, predyspozycji i umiejętności.

produkty-projektu-111698.jpgprodukty-projektu-111699.jpg