Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. nr 145 poz. 917)

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdańsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Nasz adres:
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
ul. Ubocze 3
80-052 Gdańsk

tel: 58 309 04 04, 58 309 07 24
fax: 58 320 75 34
NIP: 583 209 45 11
REGON: 000212096


                                                      www.sp16.edu.pl
                                                 e-mail:
sekretariat@sp16.edu.gdansk.pl

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego
Ubocze 3
80-052 Gdańsk

Email: sekretariat@sp16.edu.gdansk.pl
Strona : http://www.sp16.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- p. Eliza Łuczkiewicz:iodo@gmail.com