ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK 2020-2021

Do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  • Dzieci 7 – letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem szkolnym
  • Dzieci 6 – letnie (rocznik 2014) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem rekrutacyjnym.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z rekrutacją.