1.  Gospodarowanie wolnym czasem

Program zajęć pozalekcyjnych ,, Gry i zabawy logiczne” został zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego „Gospodarowanie wolnym czasem”

            Założenia projektu:

  • rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami;
  • umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka;
  • dzielenie się sposobami spędzania wolnego czasu .

             Cele ogólne:

  • promowanie ciekawego spędzania czasu w sposób ciekawy i twórczy;
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez ćwiczenia funkcji ;
  • poznawczych, pamięci, koncentracji uwagi, logicznego myślenia.

 Założenia osiągnięć uczniów:

 Uczestnicząc w zajęciach uczeń miał możliwość:

  •  rozwiązywać problemy praktyczne,
  • współpracować w grupie,
  • podejmować celowe działania,
  • znać zasady fair play dążąc do zdrowej rywalizacji.

Opracowała: Joanna Duszka

wdrozone-projekty-edukacyjne-91556.jpg [miniatura]wdrozone-projekty-edukacyjne-91553.jpg [miniatura]

2. Ja i moje otoczenie. Bierzmy sprawy w swoje ręce - jak sprawić, aby nasza szkoła była ładniejsza

W ramach upiększania szkoły uczniowie, uczestnicy programu Erasmus+ wykonali plakaty na temat Włoch: położenia, głównych miast, skojarzeń z tym państwem. Dbali również o to, aby dekoracje wskazywały aktualną porę roku. Wszystkie prace wykonywane były różnymi, innowacyjnymi metodami np. Irish folging, witraże, orgiami płaskie z koło kwadratów itp. Szczególną radość sprawiło uczniom wykonywanie dekoracji świątecznych.

wdrozone-projekty-edukacyjne-92367.jpg [miniatura]wdrozone-projekty-edukacyjne-92372.jpg [miniatura]

3. Młodzi konsumenci - moje dochody, wydatki, oszczędności

Uczestnikami projektu była młodzież z klas 7 uczestnicząca w projekcie Erasmus +.

Podczas zajęć uczestnicy przeprowadzili wywiad z doradcą finansowanym na temat możliwości oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Przygotowali własny budżet – do swoich pragnień i celów. Beneficjenci stworzyli własną skarbonkę na oszczędności. Poznali także internetowe sposoby pozyskania funduszy na projekty – fundraising.  W trakcie zajęć uczyli się także mowy ciała oraz autoprezentacji.  Podczas pracy w grupach przygotowali własny produkt do którego stworzyli reklamę i próbowali „sprzedać” go drugiej grupie.

wdrozone-projekty-edukacyjne-92682.jpg [miniatura]wdrozone-projekty-edukacyjne-92683.jpg [miniatura]

4. Praca w życiu człowieka

Jak zdobyć wymarzoną profesję? Co robią przedstawiciele wybranych zawodów? Jakie szkoły musisz ukończyć, aby pracować w wybranym zawodzie? Nasi uczniowie biorący udział w projekcie „Praca w życiu człowieka” przeprowadzili wywiady z przedstawicielami wybranych zawodów i otrzymali odpowiedzi na te pytania. Wywiady przeprowadzono z dietetykiem, pielęgniarką, logistyką, koszykarzem, księgowym i innymi zawodami. Prace zostały zaprezentowane na tablicy tematycznej.

wdrozone-projekty-edukacyjne-91557.jpg

5. Moje zdrowie - mój kapitał

Podczas spotkań organizowanych w ramach projektu Erasmus+ "Europejska szkoła przedsiębiorczości" zostały zrealizowane warsztaty poświęcone tematowi "Moje zdrowie, mój kapitał". Ich celem było uświadomienie uczniom znaczenia zdrowia zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapytani o poziom ich wiedzy dotyczącej własnego ciała, zdrowia i medycyny pracy ocenili ją jako niską. Po zakończeniu warsztatów uznali, że ich poziom wiedzy zdecydowanie się podniósł. Nauczyciele prowadzący zajęcia po wstępnej i końcowej rozmowie z uczniami również uznali, że cele warsztatów zostały zrealizowane.

     Uczestnicy podczas kolejnych zajęć zrozumieli pojęcie słowa "kapitał" oraz uściślili pojęcie "zdrowia". Zapoznali się z krótką historią medycyny w oparciu o materiały książkowe. Mogli samodzielnie skorzystać z niektórych narzędzi lekarskich, np. stetoskopów, ciśnieniomierzy. Za ich pomocą oceniali wzajemnie swój stan zdrowia.

     W następnym etapie zapoznali się z rozmieszczeniem niektórych organów oraz dowiedzieli się jacy specjaliści odpowiadają za leczenie poszczególnych narządów. Pracowali ze zdjęciem rentgenowskim oraz podręcznikiem do anatomii tworząc w zespołach odwzorowanie wnętrza ludzkiego ciała. Podzielili się z rówieśnikami własnymi doświadczeniami dotyczącymi dbania o zdrowie. Omówione zostały sposoby profilaktyki zdrowotnej oraz waga dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.

     Kolejne zajęcia zostały poświęcone predyspozycjom zdrowotnym do wykonywania różnych zawodów oraz medycynie pracy. Uczestnicy dowiedzieli się jakie badania lekarskie są przeprowadzane podczas naboru do szkół oraz na studia. Poznali wybrane zawody wymagające dodatkowych badań, np. podczas kontaktu z żywnością, zawodowych kierowców, pracy na wysokości. Korzystając ze strony Urzędu Pracy oraz przychodni zajmującej się medycyną pracy określili, jakimi zawodami byliby zainteresowani, które zawody są obecnie potrzebne na lokalnym rynku pracy oraz jakie badania są konieczne do pracy w zawodzie. Zostały również omówione szkoły konieczne do uzyskania wymaganego wykształcenia.

    Podczas ostatniego spotkania uczniowie sformułowali zasady zdrowia przedsiębiorczego Europejczyka oraz wykonywali ćwiczenia mające pomóc im radzić sobie ze stresem związanym z pracą oraz z prowadzeniem wywiadów z osobami wykonującymi interesujące zawody.