Rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej. Następnie uczniowie przechodzą z wychowawcami do przydzielonych sal lekcyjnych.

Klasy IV- VIII-  godz. 9:00

Klasy I- III- godz. 10:30

Klasy „0”- godz. 11:30