Młodzież klasy IIIgC wzięła udział w obchodach 48 rocznicy Wydarzeń Grudniowych oraz 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przy Pomniku Poległych Stoczniowców odbył się apel poległych połączony ze składaniem kwiatów przez pracowników Stoczni Gdańskiej ( jak co roku wyszli upamiętnić swoich kolegów w czasie przerwy śniadaniowej) oraz zaproszonych gości.
Uczniowie poznali również historię tego miejsca.
Beata Wasiak